ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TopTenFashion.gr

1) H TopTenFashion.gr διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της TopTenFashion και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από σήμερα έως και την Πέμπτη 20-02, όσοι μπουν στην σελίδα του διαγωνισμού μας και συμπληρώσoυν τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο και E-mail) τα ονόματά τους θα μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν τα παρακάτω δώρα.

4) Θα υπάρξουν συνολικά 2 νικητές

Α. Μια Νικήτρια θα Κερδίσει :

Ένα Γυναικείο Κασκόλ

Β.Ένας Νικητής θα κερδίσει:

Ένα Ανδρικό Κασκόλ

5) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο φυσικό κατάστημα Toptenfashion, Λεωφ. Λαυρίου 99Α στην Παιανία στις 21/02/2020 στις 12:00 μ.μ. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν 2 νικήτριες/τες.

Η TopTenFashion.grδικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

6) Οι νικήτριες/τες των δώρων θα πρέπει να αποδεχτούν τα δώρα τους έως τις 01/03/2020.

7) Οι νικητές/τριες των δώρων θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου με σκοπό την ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

8) Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, το δώρο που τυχόν δεν θα αποδεχτεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του.

9) Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν με την αποστολή e-mail και με ανακοίνωση στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook:https://www.facebook.com/TopTenFashion.gr/

10) TopTenFashion.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα https://www.toptenfashion.grκαθώς και στον ιστότοπo https://www.facebook.com/TopTenFashion.gr/. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

11) Αν οι νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 01/03/2020, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή.

12) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωπική, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της TopTenFashion.grείναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.

13) Η TopTenFashion.gr δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www. toptenfashion.gr καθώς και στον ιστότοπohttps://www.facebook.com/TopTenFashion.gr/. Η TopTenFashion.gr διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

14) Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (Όνομα, Επώνυμο και E-mail) εισάγονται αυτόματα σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται για τις ανάγκες υλοποίησης και δημοσιότητας του διαγωνισμού.

15) Επίσης, αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών,ενημερώσεων (newsletter), που θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από την διοργανώτρια εταιρία ή τρίτους συνεργάτες για λογαριασμό της ίδιας.

 


Μενού

Menu